close

zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 14:00 - 16:00 hodin bez osobní přítomnosti

dětí ve škole.

Organizace zápisu

Podání žádosti zákonným zástupcem dítěte prostřednictvím:

• datové schránky dwkj5pd

• e-mailem s elektronickým podpisem reditel@zsrevolucnistribro.cz

• poštou ZŠ, Revoluční 1431, 349 01 Stříbro

• osobně u vchodu do budovy ZŠ Revoluční 1431 Stříbro

Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona.

Mgr. Milan Sosík
ředitel školy