close

Zahájení výuky pro žáky 2.stupně

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431


Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, vláda dne 25. 5. 2020 schválila
možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně (6. - 9. ročník), ve škole, a to v období
od 8. do 30. června 2020.


Nebude se jednat o fungování ve stejném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol (každodenní docházka), ale spíše o konání konzultací, občasných vzdělávacích aktivit či třídnických hodin. O časovém rozvržení aktivit žáků jednotlivých tříd budou zákonní zástupci informováni.


Účast žáků je dobrovolná, není povinná.


Při vstupu do areálu školy se na žáky a zákonné zástupce vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními, zejména:
- při vstupu do budovy v prostorách před šatnami žák provede desinfekci rukou
- v učebně bude umístěn pouze jeden žák v lavici
- je nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
- dodržování odstupu mezi osobami dva metry
- zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy školy

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky.
Před začátkem školních aktivit vyzvedne vyučující žáky před školou. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujícího a stanovená hygienická pravidla.
Podmínkou účasti na vzdělávacích aktivitách je vyplněné „Čestné prohlášení", které žák odevzdá vyučujícímu nejpozději před 1. vstupem do budovy školy.
Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s nutností okamžitého převzetí žáka.

Ve Stříbře 27. května 2020
Mgr. Milan Sosík
ředitel školy