close

SPÁČKA A VŘETENO - divadlo Alfa Plzeň

9. 10. 2019

Spáčka a vřeteno


9. 10. 2019
V rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na posilování osobnostního rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, volnočasové aktivity a prevenci nežádoucích jevů, jsme dnešní den věnovali umění a navštívili Divadlo Alfa v Plzni.
Pohádka ,,Spáčka a vřeteno" s jednoduchým námětem - vysvobození princezny, na kterou byla uvalena kletba věčného spánku, doslova vtáhla všechny přítomné děti do příběhu. Se zaujetím tleskaly, smály se, odpovídaly,.... Herecké výkony podtrhla vtipná doprovodná hudba, která hrála během celého představení. Název Spáčka rozhodně nepatřil obecenstvu, protože spát se opravdu nikomu nechtělo.
Námět pohádky vznikl podle knihy Neila Gaimana-Spáčka a vřeteno, jež se řadí mezi neobyčejné knihy s krásnou ilustrací Chrise Riddella.
Spokojení, pobavení, s úsměvem všichni odcházeli a odjeli zpět do školy, kde ještě o pohádce dlouho povídali a vyprávěli.
Stalo se již tradicí, že naše škola využívá nabídky Divadla Alfa v Plzni a žáci mají možnost navštívit vybraná představení. Čeká nás i prohlídka multifunkčního studia plného loutek, divadelních kostýmů a masek, prapodivných rekvizit.
Cíle projektu Erasmus+ se daří plnit. Správně využitý volný čas je pro naše žáky velmi důležitý.


Jarmila Dvořáčková