close

Rudolstadt 2016

Ve znamení porcelánu

Týden od 30. května do 3. června byl pro 6 žáků ZŠ v Revoluční ulici ve znamení porcelánu. Proběhlo 1. mezinárodní setkání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci projektu Europäischer Berufswahlpass programu Erasmus+. Téměř sedmdesáti člennou skupinu tvořili, kromě žáků stříbrské školy v Revoluční ulici, žáci z Pucku a Lesnici v Polsku, z Echternachu v Lucembursku, z Puly v Chorvatsku a ze Schweichu a Rudolstadtu v Německu. Koordinátorskou školou a zároveň hostitelem tohoto setkání je Förderzentrum J.H. Pestalozzi v Rudolstadtu. Cílem společného projektu Europäischer Berufswahlpass je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami co nejvíce přiblížit svět práce, řemeslnou výrobu a seznámit je s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce.

V průběhu týdenního pobytu v Rudolstadtu měli účastníci možnost navštívit porcelánky v Sittendorfu, v Kahle, Kämmer a v Blankenheimu, známou produkcí Výmarského porcelánu a také nejstarší manufakturu na výrobu porcelánu ve Volkstedter. V továrnách se jednak seznámili s technologií výroby přímo ve výrobních halách a především pro ně byly připraveny kreativní workshopy. Z žáků se na krátký čas stali designeři a malíři porcelánového nádobí, umělci, modelující z porcelánové hmoty křehké růžičky nebo jídelní misky a pohárky. Většina žákovských produktů se ke svým tvůrcům dostane až po vypálení, ale hrnek s logem projektu si každý účastník odvezl domů.

Na zámku Heidecksburg a na hradě Leuchtenburg si mladí cestovatelé prohlédli sbírky porcelánu a v interaktivních expozicích se mohli dozvědět spoustu informací z historie porcelánu.

Ostatně kreativita a rukodělné činnosti byly na programu každý projektový den, zajímavé odpoledne čekalo účastníky také například v Debrahov, v centru environmentálního vzdělávání, a jistě budou na programu i na příštím projektovém setkání v září v Echternachu v Lucembursku.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátorka projetku