close

Pula 2018

Naposledy s Erasmem

V prvním červnovém týdnu vycestovala skupina našich žáků do Chorvatska na poslední projektové setkání žáků partnerských škol. Účastníci z Německa, Lucemburska, Chorvatska, Polska a Čech se sešli na Istrijském poloostrově v přímořském městě Pula.

Ústředním tématem programu byl rybolov a zpracování ryb. Na exkurzi v továrně na zpracování ryb v městečku Rovinj účastníci prošli celým výrobním procesem při výrobě rybích konzerv, navštívili rybí trh v městské tržnici v Pule, při návštěvách několika místních muzeí se seznámili s historií rybolovu a tradičním způsobem lovu ryb a při návštěvě akvária žasli nad rozmanitostí mořských živočichů. Při vlastních aktivitách si mladí rybáři vyzkoušeli, jaké to je plavit se po moři nebo chytat mořské ryby. Završením všech projektových aktivit byl workshop v partnerské škole, kde si žáci z připravených surovin vyrobili tradiční rybí pochoutku zvanou savor - pečenáče marinované ve speciálním láku.

Kromě projektových aktivit samozřejmě vybyl čas i na prohlídku římských památek, a protože počasí přálo, byl čas i na koupání v moři.

Projektové setkání v Pule bylo završení tříletého partnerství škol. Žáci se v jeho průběhu seznámili s různými povoláními především na základě praktických činností a měli příležitost aktivně se podílet na zhotovení několika výrobků. Hlavním projektovým produktem bylo vytvoření brožury „Berufsprofil" pro každého účastníka, jde o projektové portfolio dokumentující a shrnující základní informace o daném povolání či výrobě, popis činností, výroby apod.

Tříletý projekt Europäischer Berufswahlpass programu Erasmus+ se mílovými kroky přiblížil ke svému závěru. Všechny projektové cíle jsou splněny, zbývá už jen koordinátorská schůzka ředitelů a koordinátorů zúčastněných škol v Rudolstadtu v Německu a projekt bude ukončen. V současné době je podána žádost na další společný projekt a je možné, že pro nás Erasmus+ ještě nekončí. Kdo ví. Každopádně - byly to dobré roky.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátor projektu