close

Puck 2017

Projektové setkání koordinátorů a ředitelů partnerských škol v polském Pucku

Ve dnech 12. – 14. června se sešli koordinátoři a ředitelé partnerských škol u Baltu na plánovaném setkání, jehož hlavním cílem byla evaluace dosavadního průběhu a plnění projektových výstupů projektu Europäischer Berufswahlpass a plánování dalších společných projektových aktivit. Součástí oficiálního programu byla také prohlídka partnerské školy v Pucku a seznámení se s výchovně vzdělávacími trendy v polském speciálním školství.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátor projektu