close

Projektový den EVVO na 1.stupni

16.2.2021

Environmentální výchova v ZŠ Revoluční ve Stříbře
Co vlastně Environmentální výchova (EVVO) je:
• Výchova o životním prostředí, která zahrnuje základní znalosti o životním prostředí, porozumění životnímu prostředí a jeho komplexním vztahům
• Výchova v životním prostředí, která užívá přírodu jako zdroj poznání, který umožňuje žákům získávat přímé zkušenosti z přírody a uvědomovat si její estetické hodnoty
• Výchova pro životní prostředí, zdůrazňující etickou dimenzi, zahrnující hodnoty, postoje a pozitivní činnosti

Jako koordinátorka EVVO připravuji pro žáky naší školy akce, které jsou zahrnuty do celého školního roku. V rámci EVVO se zúčastňujeme různých projektů např. „Ukliďme Česko", „72 hodin", „Zasaď si svůj strom" a podobně, ale také využíváme výukových programů a jiných aktivit.
V zimě je hlavním tématem péče o ptactvo. Žáci druhého stupně se starají o ptačí penzion, který je umístěn před školou, a v rámci pracovního vyučování se věnují výrobě ptačích budek. Pro žáky prvního stupně jsem připravila projektový den. Cílem tohoto výukového dne je prohloubení znalostí o ptácích a o jejich péči v zimním období. Žáci se seznámí s některými ptáky, rozdělí je na stěhovavé a na ty, kteří u nás zůstávají. V pracovním listě si ujasní co je vhodnou ptačí potravou a proč je důležité postarat se o ptáky v zimním období. Závěr dne bude patřit praktické činnosti, při které si vyrobíme ptačí pochoutku, kterou pověsíme na stromy, které můžeme pozorovat z oken našich tříd a budeme se těšit, kdo si na nich pochutná.
Další plánovanou akcí EVVO je recyklohraní, kdy budeme využívat odpadového materiálu k výrobě dekorací, pokusíme se také vyrobit papír.

Koordinátorka EVVO Mgr. Jaroslava Londová