close

„Posilování osobnostního rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím mezikulturních aktivit“

Prezentace nového projektu obsahuje informace o partnerských školách, obsahu a cíli projektu, plánovaných projektových setkáních a produktech projektu