close

projekt Ovoce a mléko do škol - "Ochutnávka pro každého žáka"

4.6.2021 1.stupeň

Projektový den „Zdravá svačinka" na prvním stupni ZŠ Revoluční.
Netradiční den plný mléčných pochutin, ovoce a zeleniny prožili v pátek 4. 6. 2021, žáci prvního stupně. Cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí pozitivní stravovací návyky.
V úvodní části žáci plnili rozmanité úkoly, ve kterých si procvičili učivo českého jazyka, prvouky a přírodovědy. Ti nejmladší měli za úkol vybarvit správnými barvami obrázky ovoce a zeleniny a následně je rozdělit do skupin a pojmenovat. Ti větší skládali rozstřihané věty, které přečetli a přepsali na přichystaný papír. „ Jíme ovoce a zeleninu, protože je to zdravé". Nejstarší pak hledali správná slova z přesmyček, která tvořila názvy různých druhů ovoce a zeleniny. Po zhodnocení těchto činností se otevřela diskuse o stravovacích návycích, a pokračovali jsme vymýšlením imaginárních jídelníčků a zdravých svačinek.
Následovala praktická část, kdy si žáci připravili zdravé svačinky.
Závěr patřil ochutnávce. Někteří se zúčastnili soutěže a poznávali potraviny podle chuti se zavázanýma očima. Velký úspěch u dětí měl hlavně „Tvarohový lipánek" a kiwi.

Třídní učitelka I. třídy Mgr. Jaroslava Londová