close

O projektu

„Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí“

Od letošního školního roku 2020/2021 je naše škola opět zapojena do programu Erasmus+.

Projekt s oficiálním názvem „Europäisches Handbuch für aktiven Umweltschutz“,česky „Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí“je zaměřen na ochranu životního prostředí.

Jde o dvouletý projekt a jsou v něm zapojeny 4 školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kromě naší školy pokračuje v mezinárodní spolupráci škola z Polska, Německa a Chorvatska.