close

Lesnica 2017

Projektové setkání žáků partnerských v Polsku

Se začátkem letošního školního roku se uskutečnilo předposlední mezinárodní setkání žáků partnerských škol tříletého projektu Europäischer Berufwahlpass v rámci programu Erasmus+ v polském městečku Gora sw. Anny v opolském regionu.

Projektovým tématem byla tentokrát agroturistika a zemědělství. Jako obvykle byl program vskutku nabitý. Započal návštěvou hostitelské školy a vysazením 7 stromů přátelství na školním pozemku. Projektové koordinátorky ze školy v Lesnici připravily workshop s názvem „Bramborová olympiáda", zaměřený na tvoření artefaktů ze zemědělských plodin a přírodnin - z kukuřice, brambor, luštěnin, slámy apod.

V rámci vzdělávacího programu v agroturistické farmě v Staniszcze Male měli účastníci možnost vlastnoručně si upéct pečivo, vyrobit ze dřeva krmítko pro ptáky nebo ochutnat brambory pečené v popelu. Při návštěvě soukromého zemědělce sbírali na poli brambory, ochutnali domácí produkty a seznámili se se zemědělskou technikou používanou při podzimních polních pracích. Neméně zajímavá a poučná byla prohlídka skanzenu lidových staveb v Opoli a výchovně vzdělávací program „Od zrna ke chlebu" nebo připomínka dob dávno minulých v expozici Jura Parku v nedalekém městečku Krasiejow.

Kromě „výchovně vzdělávacích" aktivit a činností byl samozřejmě čas i na zábavu – jednou se všichni sešli u táboráku, jindy zas prosvištěli letní bobovou dráhou, zahráli si společně bowling nebo protančili večer na již tradiční diskotéce.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátor projektu