close

Konstantinovy Lázně 2017

V květnu se uskutečnilo v rámci projektu Europäischer Berufswahlpass programu Erasmus+ týdenní mezinárodní setkání žáků partnerských škol v Konstantinových Lázních zaměřené na tradiční česká řemesla. Přijeli žáci z Německa a Polska, Chorvatska a Lucemburska.

Účastníci se aktivně seznámili s chovem ovcí na ovčí farmě, zpracováním vlny, výrobou plsti a plstěním. V rámci plánovaných workshopů si například vyrobili ruční papír a seznámili se s různými možnostmi práce s papírem, při exkurzi ve svíčkárně získali zkušenosti s výrobou svíček. Školní jarmark uspořádaný v rámci společného projektového Dne Evropy nabídl možnosti dalších rukodělných činností a ukázky tradičních řemesel. Jedním z bodů programu byla například návštěva Černošína. Skupina asi 30 žáků z Německa, Polska a Čech si prohlédla zajímavé exponáty v černošínském muzeu, kde také shlédla krátký film o Černošínu, absolvovala několik znalostních aktivit připravených ve spolupráci s pracovníky muzea na muzejní zahradě a navštívila kostel sv. Jiří. Dalšími zastávkami při objevování českých řemesel byly například statek Lüftnerka v plzeňské ZOO, Dvůr Krasíkov s připraveným řemeslnickým workshopem, tiskařská dílna v komunitním domě U Kašpara ve Vidžíně, Biofarma Belina nebo chodovoplánský pivovar Chodovar.

Týdenní program byl doslova nabitý, poučný a zároveň plný tvořivosti, a podle reakcí mladých účastníků i zábavný. Kromě vlastnoručně zhotovených výrobků si domů odváželi prožitky ze společně stráveného času a také z nově navázaných přátelství.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátor projektu