close

Informace pro zákonné zástupce

INFORMACE PRO ZZ

Preventivním screeningové testování:
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test bude proveden 1.9.2021, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 202:
Ve společných prostorách nadále platí povinnost pro všechny osoby mít zakryté dýchací cesty respirátorem, ve třídách tato povinnost neplatí.
Pokud žák neabsolvuje (odmítne) preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Ve Stříbře 30.8.2021 Mgr. Jasmína Vaňková
ředitelka školy