close

Hodnocení žáků za 2. pololetí

Vážení zákonní zástupci,

MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. r. 2019-2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Hodnocení žáků za 2. pololetí ve školním roce 2019/2020.

§ 1 hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 :

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vysvědčení bude vydáno dne 30. 6. 2020.

Stříbro 8. 6. 2020

Mgr. Milan Sosík
ředitel školy