close

32. výročí sametové revoluce na naší škole.

19. 11. 2021

V týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021 proběhl na 2. stupni v hodinách dějepisu a občanské výchovy projekt nazvaný 32. výročí sametové revoluce.
Žáci se seznámili s pojmy jako Charta 77, vláda jedné strany, Občanské Fórum, totalita, demokracie. Poznali jména Václav Havel, Alexander Dubček, Karel Kryl, Marta Kubišová.
Během promítání nejrůznějších dokumentů z průběhu sametové revoluce shlédli tvrdý zásah složek VB proti demonstrantům na Národní třídě, poznali atmosféru při shromážděních na Letenské pláni, vyslechli Modlitbu pro Martu, dozvěděli se, že zdvižené prsty ve znamení písmene V znamenají vítězství.
V závěru shlédli dokumentární, z části animovaný film „Jak to říct dětem".
Cílem tohoto projektu bylo ukázat dětem, že svoboda a demokracie nevzešla sama od sebe, že bylo třeba se za ni odvážně postavit, a proto je zapotřebí si jí vážit a pečovat o ni.